Kirjaudu

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus, haku Tampere kevät 2019, TÄYNNÄ

Loading Loading...

Ajankohta 8.1.2019 - 13.6.2019
Aika
Kesto 14 lähiopetuspäivää, 15 opintopistettä
Paikka Tampere
Ilmoittautumisaika 1.8.2018 - 30.9.2018


Tavoite

Osallistuja hankkii perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuaan koulutuksen osallistuja kykenee tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä. Hän osaa tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi. Osallistuja osaa toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen. Hän osaa yhteistyössä muiden kanssa kehittää työnsä vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Työterveyshuollossa aloittaneet ja alalle aikovat lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja psykologit. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen työssä, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu asiakastoimipaikalle, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työpaikan hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista lähiopetusta on neljäsosa (14 lähiopetuspäivää) ja kolme neljäsosaa etäopiskelua. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Verkko-oppimisympäristössä suoritetaan itsenäisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoja sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen hakeneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Tampere
1. lähijakso: 8.-9.1.2019
2.1. lähijakso: 12.-14.2.2019
2.2. lähijakso: 19.-21.3.2019
3. lähijakso: 7.-9.5.2019
4. lähijakso: 11.-13.6.2019

Hinta

3800,00 EUR + alv 0%
Hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sekä ohjelmaan merkityt kahvitarjoilut.

Paikka

Työterveyslaitos
Uimalankatu 1
33100 Tampere

Lisätiedot

Susanna Syynimaa
Erityisasiantuntija
p. 050 574 9287
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Telma Rivinoja
Koulutuskoordinaattori
p. 030 474 2070
etunimi.sukunimi@ttl.fi

http://www.ttl.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuoltoon_patevoittava_koulutus/Sivut/default.aspx

Yhteyshenkilöt

Susanna Syynimaa
Erityisasiantuntija
p. 050 574 9287
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Telma Rivinoja
Koulutuskoordinaattori
p. 030 474 2070
etunimi.sukunimi@ttl.fi