Kirjaudu

Grundkurs i arbetarskydd

Loading Loading...

Ajankohta 11.6.2019 - 13.6.2019
Aika
Kesto 3 dagar
Paikka Mariehamn
Ilmoittautumisaika 6.6.2019 mennessä


Tavoite

Kursen ger grundläggande kunskaper i arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetarskyddschefer, personer i chefsställning och personer som arbetar med arbetarskyddet på arbetsplatsen t.ex. arbetarskyddsfullmäktige.

Sisältö

Kursen ger en överblick av arbetarskyddet idag, dess centrala innehåll och bestämmelser. Under kursen behandlas faktorer som inverkar på arbetsmiljön och hur dessa kan hanteras på arbetsplatsen. Planeringen av arbetarskyddsverksamheten inom det egna företaget tas även upp.

Hinta

940,00 EUR + alv 24%
I deltagaravgiften ingår undervisningsmaterialet i elektronisk form samt kaffeservering och lunch enligt schemat.

Paikka

Hotel Arkipelag
Strandgatan 35
22100 Mariehamn

Lisätiedot

Helena Nyman
Special expert
tel. 030 474 2185
helena.nyman@ttl.fi

Jenny Lindborg
Utbildningskoordinator
tel. 050 464 0377
jenny.lindborg@ttl.fi

Yhteyshenkilöt

Helena Nyman
Special expert
tel. 030 474 2185
helena.nyman@ttl.fi

Fakturering och övriga arrangemang
Jenny Lindborg
Utbildningskoordinator
förnamn.efternamn@ttl.fi