Kirjaudu

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus, Momu 59

Loading Loading...

Ajankohta 22.8.2019 - 20.12.2019
Aika
Kesto 14 lähiopetuspäivää, 15 opintopistettä
Paikka Helsinki
Ilmoittautumisaika 1.3.2019 - 30.4.2019


Tavoite

Osallistuja hankkii perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuaan koulutuksen osallistuja kykenee tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä. Hän osaa tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi. Osallistuja osaa toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen. Hän osaa yhteistyössä muiden kanssa kehittää työnsä vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Työterveyshuollossa aloittaneet ja alalle aikovat lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja psykologit. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden arviointi työssä, keskeisten työperäisten sairauksien ja ammattitautien tunnistaminen, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu asiakastyöpaikalle, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työpaikan hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista lähiopetusta on neljäsosa (14 lähiopetuspäivää) ja kolme neljäsosaa etäopiskelua. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Verkko-oppimisympäristössä suoritetaan itsenäisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoja sekä kehittämistehtävä. Se avataan noin kuukautta ennen ensimmäisen lähijakson alkamista oppimistehtävien suorittamista varten.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Helsinki, momu 59
1. lähijakso: 22.-23.8.2019
2.1. lähijakso: 18.-20.9.2019
2.2. lähijakso: 15.-17.10.2019 (huom. ajankohtaa aikaistettu 27.2.2019)
3. lähijakso: 20.-22.11.2019
4. lähijakso: 18.-20.12.2019

Hinta

3800,00 EUR + alv 0%
Hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sekä ohjelmaan merkityt kahvitarjoilut.

Paikka

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41b
00250 Helsinki

Lisätiedot

Helena Nyman
Erityisasiantuntija
p. 050 576 2761
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Jenny Lindborg
Koulutuskoordinaattori
p. 050 464 0377
etunimi.sukunimi@ttl.fi

http://www.ttl.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuoltoon_patevoittava_koulutus/Sivut/default.aspx

Yhteyshenkilöt

Helena Nyman
Erityisasiantuntija
p. 050 576 2761
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Jenny Lindborg
Koulutuskoordinaattori
p. 050 464 0377
etunimi.sukunimi@ttl.fi