Kirjaudu

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård, ansökan Helsingfors, våren 2020

Loading Loading...

Ajankohta 12.5.2020 - 23.10.2020
Aika
Kesto 14 närundervisningsdagar, 15 studiepoäng
Paikka Helsingfors
Ilmoittautumisaika 15.10.2019 - 22.5.2020


Tavoite

Deltagaren får beredskap att fungera enligt god företagshälsovårdspraxis för att främja och stöda arbetsplatsens välbefinnande i arbete samt behörighet att verka som yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården.
Utbildningen ger deltagaren färdigheter att känna igen de resurser, centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och kan utvärdera deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan. Deltagaren kan ge åtgärdsförslag för att utveckla arbetet, arbetsmiljön, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapen samt elimineringen av riskfaktorer.
Deltagaren internaliserar ett multidisciplinärt och multiprofessionellt sätt att arbeta inom företagshälsovården. Deltagaren kan i samarbete med andra utvärdera och utveckla sin egen verksamhet och dess verkningsfullhet.

Kursen är avsedd för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsovård. Om det finns mer sökande än studieplatser, använder vi arbetserfarenhet inom företagshälsovården som urvalskriterium.
Vi kontrollerar uppgifterna om sökandes yrkesrättigheter i Valviras Terhikki-register.

Sisältö

Utbildningens centrala innehåll är att
• känna till ansvarsområdet som yrkesperson och sakkunnig inom företagshälsovården och företagshälsovårdssamarbetet,
• känna igen de resurser som stöder hälsan och arbetsförmågan samt de centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna som kan förorsaka men, skada eller sjukdom

• känna igen centrala arbetsrelaterade sjukdomar, åkommor och yrkessjukdomar,

• behärska arbetsplatsutredning och kunna upprätta en verksamhetsplan för företagshälsovården i samarbete med arbetsplatsen, att upprätthålla och främja hälsa samt arbets- och funktionsförmåga på verksamhetens alla nivåer.

Utbildningen bildar en helhet på femton studiepoäng (15 sp). I utbildningen ingår 14 närundervisningsdagar, som fördelas på fem närundervisningsperioder.

Tre fjärdedelar av helheten består av distansstudier. Lärportalen Moodle används inom utbildningen. Distansstudierna via lärportalen inkluderar såväl självständiga uppgifter som uppgifter i grupp samt utvecklingsarbete.

Helsingfors

1. närundervisningsperiod: 12.-13.5.2020
2.1. närundervisningsperiod: 10.-12.6.2020
2.2. närundervisningsperiod: 26.-28.8.2020
3. närundervisningsperiod: 23.-25.9.2020
4. närundervisningsperiod: 21.-23.10.2020

Hinta

3900,00 EUR + alv 0%
I priset ingår undervisning, föreläsningsmaterial i elektronisk form och kaffeservering enligt programmet.

Paikka

Arbetshälsoinstitutet
Topeliusgatan 41 b
00250 Helsingfors

Lisätiedot

Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi

Helena Nyman
Specialexpert
tel. 050 576 2761
fornamn.efternamn@ttl.fi


Fakturering och övriga arrangemang:
koulutusinfo@ttl.fi

https://www.ttl.fi/sv/utbildning/behorighetsivande-utbildning/

Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi

Helena Nyman
Specialexpert
tel. 050 576 2761
fornamn.efternamn@ttl.fi

Yhteyshenkilöt

Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi

Helena Nyman
Specialexpert
tel. 050 576 2761
fornamn.efternamn@ttl.fi

Fakturering och övriga arrangemang:
koulutusinfo@ttl.fi