Kirjaudu

Intresseanmälan för behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård med inledning våren 2020

Loading Loading...

Ajankohta 12.5.2020 - 15.10.2020
Aika
Kesto 14 närundervisningsdagar, 15 studiepoäng
Paikka Helsingfors
Ilmoittautumisaika 21.1.2019 - 15.10.2019


Tavoite

Deltagaren får beredskap att fungera enligt god företagshälsovårdspraxis för att främja och stöda arbetsplatsens välbefinnande i arbete samt behörighet att verka som yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården. Utbildningen ger deltagaren färdigheter att känna igen de resurser, centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och kan utvärdera deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan. Deltagaren kan ge åtgärdsförslag för att utveckla arbetet, arbetsmiljön, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapen samt elimineringen av riskfaktorer. Deltagaren internaliserar ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt sätt att arbeta inom företagshälsovården. Deltagaren kan i samarbete med andra utvärdera och utveckla sin egen verksamhet och dess verkningsfullhet.

Kursen är avsedd för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsovård. Om det finns mer sökande än studieplatser, använder vi arbetserfarenhet inom företagshälsovården som urvalskriterium. Vi kontrollerar uppgifter om sökandes yrkesrättigheter i Valviras Terhikki-register.

Sisältö

Utbildningens centrala innehåll är att känna till ansvarsområdet som yrkesperson och sakkunnig inom företagshälsovården och företagshälsovårdssamarbete, att känna igen de resurser som stöder hälsan och arbetsförmågan samt de centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna som kan förorsaka men, skada eller sjukdom, att känna igen centrala arbetsrelaterade sjukdomar, åkommor och yrkessjukdomar, att behärska arbetsplatsutredning och kunna upprätta en verksamhetsplan för företagshälsovården i samarbete med arbetsplatsen, att upprätthålla och främja hälsa samt arbets- och funktionsförmåga på verksamhetens alla nivåer.
Utbildningen bildar en helhet på femton studiepoäng (15 sp). I utbildningen ingår 14 närundervisningsdagar, som fördelas på fem närundervisningsperioder. Tre fjärdedelar av helheten består av distansstudier. Lärportalen Moodle används inom utbildningen. Distansstudierna via lärportalen inkluderar såväl självständiga uppgifter som uppgifter i grupp samt utvecklingsarbete.
Det egentliga ansökningsförfarandet inleds hösten 2019. När du lämnat en intresseanmälan, får du information när ansökningstiden påbörjas. Antagningsresultaten meddelas per e-post i god tid innan utbildningen påbörjas.

Helsingfors

1. närundervisningsperiod: 12.-13.5.2020
2.1. närundervisningsperiod: 10.-12.6.2020
2.2. närundervisningsperiod: 26.-28.8.2020
3. närundervisningsperiod: 23.-25.9.2020
4. närundervisningsperiod: 21.-23.10.2020

(Vi förbehåller oss rätten till smärre ändringar)

Paikka

Arbetshälsoinstitutet
Topeliusgatan 41 b
00250 Helsingfors

Lisätiedot

Fastställt pris finns att tillgå när ansökningstiden påbörjas (år 2019: 3 800,00 EUR + moms 0%).
I priset ingår undervisning, föreläsningsmaterial i elektronisk form och kaffeservering enligt programmet.

Tilläggsinformation
Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi

https://www.ttl.fi/sv/utbildning/behorighetsivande-utbildning/

Yhteyshenkilöt

Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi