Kirjaudu

TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® verkkokoulutus: Henkilönsuojainten perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 1.4.2020 - 30.6.2020
Aika
Kesto 4 vkoa
Paikka
Ilmoittautumisaika


Esittely

TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutusohjelma sisältää Henkilönsuojainten perusteet perusmoduulin ja seitsemän (7) valinnaista henkilönsuojainmoduulia.

Valinnaisia suojainmoduuleja ovat hengityksensuojaimet, kasvojen- ja silmiensuojaimet, kuulonsuojaimet, suojakäsineet, suojavaatteet, työ- ja turvajalkineet ja päänsuojaimet.

Suojainten oikean valinnan ja tehokkaan käytön avulla on mahdollista vähentää työntekijöiden altistumista työn haitta- ja vaaratekijöille. Suojainten oikeanlaisen valinnan ja tehokkaan käytön avulla on mahdollista torjua työperäistä altistumista ja vähentää työtapaturmien syntyä, teknisten toimenpiteiden ja työjärjestelyjen jälkeen.

Työnantaja on velvoitettu työsuojelulainsäädännön nojalla antamaan käytön opastusta ja valvomaan henkilönsuojainten käyttöä. Työterveyshuoltolaki edellyttää myös työterveyshuollon asiantuntijoilta henkilönsuojainten perustietojen hallintaa.

Tavoite

Osallistuja saa tietoa henkilönsuojamia koskevasta lainsäädännöstä työpaikkaselvityksen ja riskinarvioinnin pohjalta tehtävää suojainten valintaa varten.

Koulutus antaa osallistujalle perusvalmiudet henkilönsuojainten lakisääteistä valintaa ja käytön opastusta varten.

Oppimistavoitteita ovat:
- Suojainten valinta työpaikan riskinarvioinnin ja työpaikkaselvityksen perusteella
- Jäljelle jäävien riskien hallinta suojainten valinnan ja käytön avulla
- Henkilönsuojaimia koskeva lainsäädäntö ja alakohtaiset asetukset

Suojainten valinnasta, hankinnasta ja käytön opetuksesta ja ohjeistuksesta työpaikalla vastaavat henkilöt. Työpaikkaselvityksiä ja riskinarviointia tekevät henkilöt.
Työsuojeluhenkilöstö, työterveyshuolto, henkilönsuojainten valmistajat, maahantuojat, jälleenmyyjät ja hankinnoista vastaavat sisäänostajat.

Suorittamisaika

Moduuli on avoinna 1.4.2020-30.6.2020.
Koulutus on mahdollista suorittaa poikkeuksellisesti joustavalla aikataululla yhdessä (1) – kolmessa (3) kuukaudessa.
Voit edetä koulutuksessa oman aikataulusi mukaisesti noudattaen verkkokoulutuksen aikataulua

Huhtikuu
Vaihtoehto 1: Oppiaineistoon tutustuminen vk 14-18. Etätehtävien palautus viimeistään 20.4.2020. Tentti 30.4.2020

Huhti-toukokuu
Vaihtoehto 2: Oppiaineistoon tutustuminen vk 14-20. Etätehtävien palautus viimeistään 8.5.2020. Tentti 15.5.2020.

Toukokuu
Vaihtoehto 3. Oppiaineistoon tutustuminen vk 14-22 tai vk 19-22. Etätehtävien palautus viimeistään 22.5.2020. Tentti 29.5.2020.

Touko-kesäkuu
Vaihtoehto 4. Oppiaineistoon tutustuminen vk 14-24 tai vk 19-24. Etätehtävien palautus viimeistään 8.6.2020. Tentti 15.6.2020.

Sisältö

Henkilönsuojainten perusteet moduulissa käsitellään työsuojelun perusteita ja riskinarviointia, henkilönsuojainten oikean ja tehokkaan valinnan ja käytön näkökulmasta.

Hinta

390,00 EUR + alv 24%

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Lisätiedot

Susanna Mäki
erityisasiantuntija
TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutuksen projektipäällikkö
gsm 046 850 5024
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Käytännön järjestelyt
Seija Reponen, koulutusassistentti
p. 046 850 5028, etunimi.sukunimi@ttl.fi
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Susanna Mäki
erityisasiantuntija
TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutuksen projektipäällikkö
gsm 046 850 5024
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Yhteyshenkilöt

Susanna Mäki
erityisasiantuntija
TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutuksen projektipäällikkö
gsm 046 850 5024
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Tulosta (PDF)