Kirjaudu

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op), 23.9.2020-25.2.2021, Kuopio

Loading Loading...

Ajankohta 23.9.2020 - 25.2.2021
Aika
Kesto 14 lähiopetuspäivää, 15 opintopistettä
Paikka Kuopio
Ilmoittautumisaika 15.4.2020 - 29.5.2020


Tavoite

Osallistuja hankkii valmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuaan koulutuksen osallistuja kykenee tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä. Hän osaa tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi. Osallistuja osaa toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen. Hän osaa yhteistyössä muiden kanssa kehittää työnsä vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Työterveyshuollossa toimivat ja alalle aikovat lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja psykologit. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme pohjakoulutuksen valittujen opiskelijoiden osalta Valviran Terhikki-rekisteristä.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen työssä, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu asiakastoimipaikalle, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työpaikan hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista lähiopetusta on neljäsosa (14 lähiopetuspäivää) ja kolme neljäsosaa etäopiskelua. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Verkko-oppimisympäristössä suoritetaan itsenäisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoja sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Kuopio
1. lähijakso: 23.-24.9.2020
2.1. lähijakso: 20.10.-22.10.2020
2.2. lähijakso: 24.-26.11.2020
3. lähijakso: 12.-14.1.2021
4. lähijakso: 23.-25.2.2021

Hinta

3900,00 EUR + alv 0%
Hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sekä ohjelmaan merkityt kahvitarjoilut.

Paikka

Työterveyslaitos
Neulaniementie 4
70210 Kuopio

Lisätiedot


Jalmari Heikkonen
Johtava asiantuntija, MScPH
p. 030 474 7220
jalmari.heikkonen@ttl.fi

Liisi Räikkönen
Koulutusassistentti
p. 050 514 5367
liisi.raikkonen@ttl.fi

http://www.ttl.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuoltoon_patevoittava_koulutus/Sivut/default.aspx

Yhteyshenkilöt

Vastuukouluttaja

Jalmari Heikkonen
Johtava asiantuntija, MScPH
p. 030 474 7220
jalmari.heikkonen@ttl.fi

Liisi Räikkönen
Koulutusassistentti
p. 050 514 5367
liisi.raikkonen@ttl.fi