Kirjaudu

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus

Loading Loading...

Ajankohta 27.4.2020 - 17.6.2020
Aika
Kesto
Paikka
Ilmoittautumisaika 24.4.2020 14:00 mennessä


Tavoite

Työn kehittäminen ei ole vain työnantajan vastuulla vaan työntekijä vaikuttaa siihen aktiivisesti muokkaamalla eli tuunaamalla omaa työtään. Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä itse aktiivisesti kehittää omaa työtänsä, hänen motivaationsa kasvaa ja sitä kautta suorituksetkin paranevat. Kun työntekijä tuntee työn imua työssään, se näkyy koko työyhteisön sekä yrityksen menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille.

Työn tuunaamisen hyödyt työntekijälle
- taidot ja vahvuudet tulevat entistä useammin käyttöön työssä
- voi olla luova, innovoida ja kehittää työkäytäntöjä
- oppii toimimaan joustavammin ja tekemään työtä fiksummin
- motivaatio työhön kasvaa, työntekijä kokee työnsä olevan mielekästä ja palkitsevaa

Työn tuunaamisen hyödyt työnantajalle
- työntekijöiden työn imu vahvistuu ja työsuoritukset paranevat
- työntekijöillä on paremmat valmiudet toimia työn muutostilanteissa
- työntekijöiden vastuunotto, oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus vahvistuvat
- työntekijöiden työhyvinvointi paranee

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa työtään ja löytää uutta työn imua sekä innostusta.

Sisältö

Valmennus sisältää seitsemän osiota. Niissä lähestytään työn imua ja työn tuunaamista eri näkökulmista ja erilaisia työn tuunaamisen tapoja kokeillen.
1. Aloitus
2. Tuunaajaksi
3. Voimavarat
4. Kuormitus
5. Mahdollisuudet
6. Esimies
7. Näin tuunaan

Kukin osio koostuu oppimateriaalista, henkilökohtaisesta arkeen sovellettavasta yksilötehtävästä ja valmennusryhmän yhteisestä ajatusten jakamisesta. Opittuja asioita sovelletaan omaan työhön ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Yhden osion opiskelu kestää noin tunnin. Ensimmäinen osio avataan 27.4. ja seuraavat aina viikon välein maanantaina. Verkkovalmennus on käytettävissäsi 30.6.2020 saakka. Voit ilmoittautua mukaan valmennukseen 24.4. saakka!

Valmennus käynnistyy aloituswebinaarilla 27.4.2020 klo 10.15-11.00.
Valmennuksen lopetuswebinaari pidetään 17.6.2020 klo 12.15-13.00.
Voit katsoa webinaarien tallenteet oppimisympäristöstä myös jälkikäteen.

Oppimistasi tukee verkkovalmentaja, joka seuraa tuunaamiskokeilujesi edistymistä ja sparraa eteenpäin.

Hinta

179,00 EUR + alv 24%

Lisätiedot

Voit ilmoittautua mukaan valmennukseen 24.4. saakka! Lähetämme tunnukset verkkovalmennukseen 27.4. aamulla.

Lisätiedot:

Telma Rivinoja
Asiantuntija
p. 050 338 6308
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Satu Hiltunen
Koulutusassistentti
p. 050 471 9315
etunimi.sukunimi@ttl.fi

https://www.ttl.fi/koulutus/tyon-tuunaaminen-verkkovalmennus-tyon-imua/Yhteyshenkilöt

Telma Rivinoja
Asiantuntija
p. 050 338 6308
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Satu Hiltunen
Koulutusassistentti
p. 050 471 9315
etunimi.sukunimi@ttl.fi