Kirjaudu

Sisäilma ja terveys

Loading Loading...

Ajankohta 10.11.2020
Aika 8:30 - 16:15
Kesto 1 päivä
Paikka Helsinki
Ilmoittautumisaika


Tavoite

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli tukea työpaikkaa sisäilmasto-ongelman selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Työntekijät sekä esimiehet tarvitsevat työterveyshuollolta tietoa ja tukea, kun työpaikalla koetaan sisäilmaan liitettyä oireilua. On tärkeää, että työterveyshuollolla on keinoja auttaa yksilöitä myös silloin, kun oireet pitkittyvät tai haittaavat toimintakykyä.

Koulutuksessa perehdytään työterveyshuollon tehtäviin sisäilmasto-ongelmaa ratkaistaessa sekä terveydenhuollon keinoihin tukea työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liitettyä oireilua. Koulutuksessa keskitytään työterveyshuollon kannalta keskeisiin kysymyksiin ja perehdytään oireilevien tilanteen selvittämiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä kuullaan tutkimustietoa menetelmistä, miten voidaan auttaa laaja-alaisesti oireilevia.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:

• ymmärtää eri sisäilmastotekijöiden terveysvaikutukset
• tuntee ja hallitsee sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamiseen, tutkimukseen ja hoitoon liittyvät erityiskysymykset
• tuntee uusia hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia auttaa työntekijää, joka kokee pitkittyneitä sisäilmaan liitettyjä oireita
• tuntee työterveyshuollon tehtävät sekä muiden toimijoiden roolin ja yhteistyön merkityksen sisäilmasto-ongelmia ratkaistaessa

Koulutukseen on haettu Helsingin yliopistolta erikoistumispisteitä.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työterveyden ammattilaisille (työterveyslääkärit, työterveyshoitajat ja työterveyspsykologit), jotka kohtaavat työssään työpaikkojen sisäympäristö-ongelmia ja sisäilmaan liitettyä oireilua. Koulutus soveltuu myös sisäilmaryhmässä toimiville tai oireilevia hoitaville muun terveydenhuollon ammattilaisille (esim. kouluissa).

Koulutuksen osallistuvalle on hyödyksi tutustua ennakkoon alla olevaan verkkomateriaaliin:
-Duodecim, Oppiportti verkkokurssi: http://www.oppiportti.fi/op/dvk00010

-Käypä Hoito -suositus Kosteus- ja homevauriosta oireileva potilas: https://www.kaypahoito.fi/hoi50111

-Työterveyslaitos, Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle: https://www.julkari.fi/handle/10024/132078

Hinta

400,00 EUR + alv 24%
Hintaan sisältyy opetus, sähköinen koulutusmateriaali sekä kahvi- ja lounastarjoilu.

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Paikka

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41b
00250 Helsinki

Lisätiedot

Elina Tulenheimo-Eklund
erikoislääkäri
p. 030 474 2059
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Koulutusassistentti
Seija Reponen
seija.reponen@ttl.fi
Puh. 046 850 5028

Elina Tulenheimo-Eklund
erikoislääkäri
p. 030 474 2059
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

Elina Tulenheimo-Eklund
erikoislääkäri
p. 030 474 2059
etunimi.sukunimi@ttl.fi