Kirjaudu

Sisäilma ja terveys 360° - verkkovälitteinen

Loading Loading...

Ajankohta 17.11.2021
Aika 8:45 - 16:15
Kesto 1 päivä
Paikka
Ilmoittautumisaika


Tavoite

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli tukea työpaikkaa sisäilmatilanteiden ratkaisemisessa. Työntekijät sekä esimiehet tarvitsevat työterveyshuollolta tietoa ja tukea, kun työpaikalla koetaan sisäilmaan liitettyä oireilua. On tärkeää, että työterveyshuollolla on keinoja auttaa yksilöitä myös silloin, kun oireet pitkittyvät tai haittaavat toimintakykyä. Myös työyhteisön toimivuuden tukeminen on tärkeää huomioida sisäilmaan liittyvässä ongelmatilanteessa.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:
• ymmärtää eri sisäilmastotekijöiden terveysvaikutukset sekä tuntee ja hallitsee sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamiseen, tutkimukseen ja hoitoon liittyvät erityiskysymykset
• tuntee uusia hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia auttaa työntekijää, joka kokee pitkittyneitä sisäilmaan liitettyjä oireita
• osaa hyödyntää työterveyshuollon moniammatillista osaamista, kun tuetaan työpaikkaa ehkäisemään ja ratkaisemaan sisäilmaan liittyviä ongelmatilanteita
• tuntee työterveyshuollon tehtävät sekä muiden toimijoiden roolin ja yhteistyön merkityksen sisäilmasto-ongelmia ratkaistaessa

Koulutukseen on haettu Helsingin yliopistolta erikoistumispisteitä.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työterveyden ammattilaisille (työterveyslääkärit, työterveyshoitajat ja työterveyspsykologit), jotka kohtaavat työssään työpaikkojen sisäympäristö-ongelmia ja sisäilmaan liitettyä oireilua. Koulutus soveltuu myös sisäilmaryhmässä toimiville tai oireilevia hoitaville muun terveydenhuollon ammattilaisille (esim. kouluissa).

Suorittamisaika

Koulutuksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Sisältö

Perehdymme työterveyshuollon tehtäviin sisäilmasto-ongelmaa ratkaistaessa sekä terveydenhuollon keinoihin tukea työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liitettyä oireilua. Syvennymme oireilevien tilanteen selvittämiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä kuulemme tutkimustietoa ja kokemuksia menetelmistä, miten voidaan auttaa laaja-alaisesti oireilevia. Keskitymme koulutuksessa työterveyshuollon kannalta keskeisiin kysymyksiin, mm. miten voidaan tukea työyhteisöä, hyödyntää työterveyshuollon moniammatillista osaamista ja arvioida terveydellistä merkitystä sisäilmatilanteessa. Koulutus sisältää luentoja sekä työpajatyyppistä ryhmätyöskentelyä verkkovälitteisesti esimerkkitapausten avulla.


Hinta

370,00 EUR + alv 24%
Hintaan sisältyy opetus sekä sähköinen koulutusmateriaali.

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Lisätiedot

Elina Tulenheimo-Eklund
erikoislääkäri
p. 030 474 2059
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Koulutuskoordinaattori
Tomi Tietäväinen
tomi.tietavainen@ttl.fi

Kouluttajina toimivat Työterveyslaitoksen asiantuntijat:

Elina Tulenheimo-Eklund, työterveyshuollon erikoislääkäri
Katja Tähtinen, vanhempi asiantuntija (rakennusterveysasiantuntija)
Susanna Kalavainen, johtava konsultti (sosiaalipsykologi)
Aki Vuokko, työterveyshuollon erikoislääkäri
Sanna Selinheimo, työterveyspsykologi
Markku Sainio, dosentti, neurologian erikoislääkäri

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

Elina Tulenheimo-Eklund
erikoislääkäri
p. 030 474 2059
etunimi.sukunimi@ttl.fi