Kirjaudu

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus, Helsinki syksy II, verkko-oppimisympäristö avautuu 12.10.2020, haku 15.4.-29.5.2020

Loading Loading...

Ajankohta 12.11.2020 - 16.4.2021
Aika
Kesto 14 lähiopetuspäivää, 15 opintopistettä
Paikka Etätoteutus 1.-2. opetusjaksolla
Ilmoittautumisaika 15.4.2020 - 14.10.2020


Tavoite

Osallistuja hankkii perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuaan koulutuksen osallistuja kykenee tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä. Hän osaa tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi. Osallistuja osaa toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen. Hän osaa yhteistyössä muiden kanssa kehittää työnsä vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Työterveyshuollossa aloittaneet ja alalle aikovat lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja psykologit. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen työssä, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu asiakastoimipaikalle, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työpaikan hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista lähiopetusta on neljäsosa (14 lähiopetuspäivää) ja kolme neljäsosaa etäopiskelua. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Verkko-oppimisympäristössä suoritetaan itsenäisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoja sekä kehittämistehtävä. Se avataan noin kuukautta ennen ensimmäisen lähijakson alkamista oppimistehtävien suorittamista varten.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Helsinki, momu 65
Koulutuksen verkko-oppimisympäristö avautuu 12.10. ennakkotehtävien tekemistä varten.Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat:

1. lähiopetusjakso: 12.-13.11.2020 (etätoteutus)
2.1. lähijakso: 16.-18.12.2020 (etätoteutus)
2.2. lähijakso: 27.-29.1.2021
3. lähijakso: 3.-5.3.2021
4. lähijakso: 14.-16.4.2021

Hinta

3900,00 EUR + alv 0%
Hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sekä ohjelmaan merkityt kahvitarjoilut.

Paikka

Etätoteutus 1.-2. opetusjaksolla
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Etätoteutus 1.-2. opetusjaksolla

Lisätiedot

Elina Virtanen
Erityisasiantuntija
p. 050 411 3405
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Johanna Vattuaho
koulutuskoordinaattori
030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

http://www.ttl.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuoltoon_patevoittava_koulutus/Sivut/default.aspx

Yhteyshenkilöt

Elina Virtanen
Erityisasiantuntija
p. 050 411 3405
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Johanna Vattuaho
koulutuskoordinaattori
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi