Kirjaudu

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®

Loading Loading...

Ajankohta 15.9.2020 - 3.12.2020
Aika
Kesto 3 päivää
Paikka Espoo
Ilmoittautumisaika 31.8.2020 mennessä


Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät, osaa arvioida niihin liittyviä riskejä sekä saa keinoja edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, sisältäen verkko-opinnot ja käytännön harjoittelun ja kertaus-/näyttöpäivän.

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille, joiden työhön kuuluu perusliikkumisen avustamista sekä potilassiirtoja.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutukseen.

Suorittamisaika

1. jakso 15.9 -29.10.2020 etäopiskelu verkossa
2. jakso 3.-4.11.2020 lähiopetus
3. jakso 3.12.2020 näyttö


Sisältö

1) Etäopiskelu verkossa ( 15.9.-29.10.2020)
- Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
- Oman kehon hallinta potilassiirroissa
- Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
- Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
- Teoriaosuuden näyttö muodostuu hyväksyttävästi suoritetuista tehtävistä. (Teoriaosuuden suorittaminen mahdollistaa lähiopiskelujaksolle osallistumisen.).
2) Lähiopiskelu (2 pv, 3. - 4.11.2020)
- Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
- Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
- Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
- Työntekijän oma riskinarviointi
- Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa
- Erityistilanteet ja potilaat koulutettavan kohderyhmän mukaan.
3) Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (vähintään 1 kk)
4) Kertaus + käytännön koe (1 pv, 3.12.2020). Hyväksytystä suorituksesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti®.

Hinta

600,00 EUR + alv 24%

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Paikka

Espoo Espoo

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:
Erja Sormunen
Erikoistutkija
p. 030 4741 6016
etunimi.sukunimi@ttl.f

Erja Sormunen
Erikoistutkija
p. 030 4741 6016
erja.sormunen@ttl.fi

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

Erja Sormunen
Erikoistutkija
p. 030 4741 6016
erja.sormunen@ttl.fi

tai koulutusinfo@ttl.fi
p. 030 4741

Materiaalit