Kirjaudu

Työsuojelupäällikön perustieto, etäopetus

Loading Loading...

Ajankohta 7.6.2021 - 9.6.2021
Aika
Kesto 3 päivää
Paikka Etätoteutus
Ilmoittautumisaika 3.6.2021 mennessä


Tavoite

Koulutus antaa perusvalmiudet toimia työnantajaa edustavana työsuojelun asiantuntijana työpaikalla sekä arvioida erilaisia työympäristön riskitekijöitä, kehittää työyhteisön toimintakulttuuria, organisoida yhteistoimintaa linjaorganisaation ja työterveyshuollon kanssa sekä parantaa työsuojelun vaikuttavuutta työpaikalla.

Koulutus tarjoaa myös soveltuvat lähtötiedot Työsuojelupäällikkökurssille®.

Opetusmenetelminä luennot ja ryhmäkeskustelut.

Koulutus soveltuu työsuojelupäälliköille ja muille työsuojelun asiantuntijoille, yhteistoimintahenkilöille ja esimiehille.


Toteutetaan samanaikaisesti Työsuojeluvaltuutetun perustietokoulutuksen kanssa. Suosittelemme työsuojelupäällikköä ja työsuojeluvaltuutettua osallistumaan yhdessä rinnakkaisiin perustietokoulutuksiin.

Työturvallisuuskortin kurssinjohtajapätevyyttä hakevat voivat täydentää opinnot viiteen päivään muulla koulutustarjonnalla.

Sisältö

1. päivä, klo 9-16
Työsuojelun lähtökohdat ja tavoitteet
Työsuojelutehtävät ja -vastuut
Työsuojeluyhteistoiminta
Työterveyshuolto
Työn riskien arviointi

2. päivä, klo 8:30-16
Työn kuormitus- ja vaaratekijät, onnistumiset sekä niiden arviointi
- työtapaturmat
- altistuminen: fysikaaliset ja kemialliset tekijät
- psykososiaaliset tekijät
- kognitiivinen ja fyysinen ergonomia

3. päivä, klo 8:30-15
Työsuojelun viranomaistoiminta
Verkostot työsuojelupäällikön tukena
Kokemuksia työsuojelupäällikkönä toimimisesta
Työhön perehdyttäminen
Työsuojelun seuranta ja kehittäminen

Hinta

960,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu sisältää opetuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin.

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Lisätiedot

Koulutuksen johtaja:
Hanna Uusitalo, erityisasiantuntija

Käytännön järjestelyt ja laskutus:
Johanna Vattuaho, koulutuskoordinaattori
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Yhteyshenkilöt

Hanna Uusitalo
erityisasiantuntija
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi