Kirjaudu

Työsuojeluvaltuutetun perustieto, etäopetus

Loading Loading...

Ajankohta 23.3.2021 - 25.3.2021
Aika
Kesto 3 päivää
Paikka Etätoteutus
Ilmoittautumisaika 2.3.2021 mennessä


Tavoite

Koulutus antaa perusvalmiudet toimia työntekijöitä edustavana työsuojelun asiantuntijana työpaikalla ja arvioida erilaisia työympäristön riskitekijöitä sekä kehittää työsuojelukäyntäntöjä ja yhteistoimintaa linjaorganisaation ja työterveyshuollon kanssa.

Opetusmenetelminä luennot ja ryhmäkeskustelut.

Työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut, asiamiehet ja toimikunnan jäsenet.

Toteutetaan samanaikaisesti Työsuojelupäällikön perustietokoulutuksen kanssa. Kannustamme työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä osallistumaan yhdessä rinnakkaisiin koulutuksiin.

Työturvallisuuskortin kurssinjohtajapätevyyttä hakevat voivat täydentää opinnot viiteen päivään aihealueen muilla koulutuksilla.

Sisältö

1. päivä, klo 9-16
Työsuojelun lähtökohdat ja tavoitteet
Työsuojelutehtävät ja -vastuut
Työsuojeluyhteistoiminta
Työterveyshuolto
Työn riskien arviointi

2. päivä, klo 8:30-16
Työn kuormitus- ja vaaratekijät, onnistumiset sekä niiden arviointi
- työtapaturmat
- altistuminen: fysikaaliset ja kemialliset tekijät
- psykososiaaliset tekijät
- kognitiivinen ja fyysinen ergonomia

3. päivä, klo 8:30-15
Työsuojelun viranomaistoiminta
Kokemuksia työsuojeluvaltuutettuna toimimisesta
Työhön perehdyttäminen
Kehittyminen työsuojeluvaltuutetun tehtävässä
Työsuojelun kehittäminen

Hinta

960,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu sisältää opetuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin.

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Lisätiedot

Koulutuksen johtaja:
Maija-Leena Merivirta, erityisasiantuntija

Käytännön järjestelyt ja laskutus:
Satu Hiltunen, koulutusassistentti
p. 030 4741 (vaihde)
koulutusinfo@ttl.fi

Yhteyshenkilöt

Maija-Leena Merivirta
erityisasiantuntija
p. 030 474 1 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi