Kirjaudu

Työuramenetelmien ohjaajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 24.3.2021 - 20.10.2021
Aika
Kesto 3 päivää
Paikka Helsinki
Ilmoittautumisaika


Tavoite

Työterveyslaitoksen työuramenetelmien ohjaajakoulutukset antavat valmiuden toimia joko Työn imua uran seniorivaiheeseen tai Työuran uurtaja -ryhmämenetelmän ohjaajana omassa työyhteisössä tai asiakasorganisaatiossa.

Työn imua uran seniorivaiheeseen -menetelmä on Työterveyslaitoksella kehitetty ja työpaikoilla tutkitusti vaikuttava voimavaralähtöinen ryhmävalmennus 55+ henkilöstön työuran siirtymien ja muutostilanteiden hallintaan. Menetelmä kattaa uranhallinnan ja henkisen hyvinvoinnin tukemisen sekä työuran seniorivaiheen työn imun ja osaamisen tunnistamisen vahvistamisen.

Työuran uurtaja -menetelmä on ryhmävalmennus erityisesti työkyvyn vahvistamiseen ja ylläpitämiseen sekä työmotivaation vahvistamiseen työuransa keskivaiheilla oleville. Menetelmä kehittää työuran hallintaa ja voimavaroja sekä vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja pitkiä sairauspoissaoloja.

Henkilöstöhallinnon ammattilaisille, työterveyshuollon asiantuntijoille sekä muille työhyvinvoinnin parissa työskenteleville.

Sisältö

Koulutukseen kuuluu 2 lähipäivää, verkkotapaaminen ja välitehtävä. Ohjaajakoulutuksen suorittaneet saavat ohjaajan sertifikaatin Työterveyslaitoksen Työn imua uran seniorivaiheeseen -menetelmään tai Työuran uurtaja -menetelmään. Osallistujilla on koulutuksen aikana myös halutessaan mahdollisuus suorittaa molempien menetelmien käyttöoikeus.

Ensimmäinen jakso 24.-25.3.2021 verkkovälitteisesti
Ensimmäisen kaksipäiväisen jakson aikana osallistujat tutustuvat työuramenetelmien ryhmätoimintaan, työskentelytapoihin, vaikuttavuustuloksiin ja ohjaajatoimintaan. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. henkilökohtaisten vahvuuksien kartoittaminen, oman osaamisen kehittäminen, muutostilanteiden ja ikäennakkoluulojen kohtaaminen.

Välitehtävä
Välitehtävänä osallistujat toteuttavat ohjaajapareina ryhmämenetelmän harjoituksia omassa kohdeorganisaatiossaan.

Toinen jakso verkkotapaamisena 20.10.2021
Toisen jakson aikana osallistujat arvioivat omaa ohjaajatyötään ja suunnittelevat menetelmän käytännön toteutusta.

Valmennukset toteutetaan pariohjauksena, joten työpaikasta osallistumista suositellaan ’pareittain’. Valmentajapari voi muodostua esim. henkilöstöhallinnon, esimiesten tai työsuojeluhenkilöstön edustajista.

Hinta

1500,00 EUR + alv 24%
Sisältää sähköisen oppimateriaalin ja vuoden käyttöoikeuden menetelmään.
Jatkossa vuosittainen menetelmien käyttöoikeuden päivittäminen 100 € + alv/vuosi omassa organisaatiossa valmennuksia toteuttavalle ja 500 € + alv/ vuosi valmennuksia kaupallisesti toteuttavalle.

Paikka

Työterveyslaitos Helsinki

Lisätiedot

Kaisa Törnroos, erikoistutkija
kaisa.tornroos@ttl.fi
Puh. 030 474 2474

Kaisa Törnroos, erikoistutkija
Työterveyslaitos

Yhteyshenkilöt

Kaisa Törnroos, erikoistutkija
kaisa.tornroos@ttl.fi
Puh. 030 474 2474