Kirjaudu

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus (jatkuva ilmoittautuminen)

Loading Loading...

Ajankohta 1.1.2021 - 1.1.2022
Aika
Kesto n. 6-7 tuntia
Paikka
Ilmoittautumisaika


Tavoite

Työn kehittäminen ei ole vain työnantajan vastuulla, vaan työntekijä vaikuttaa siihen aktiivisesti muokkaamalla eli tuunaamalla omaa työtään. Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä itse aktiivisesti kehittää omaa työtänsä, hänen motivaationsa kasvaa ja sitä kautta suorituksetkin paranevat. Kun työntekijä tuntee työn imua työssään, se näkyy koko työyhteisön sekä yrityksen menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille.

Työn tuunaamisen hyödyt työntekijälle
- taidot ja vahvuudet tulevat entistä useammin käyttöön työssä
- voi olla luova, innovoida ja kehittää työkäytäntöjä
- oppii toimimaan joustavammin ja tekemään työtä fiksummin
- motivaatio työhön kasvaa, työntekijä kokee työnsä olevan mielekästä ja palkitsevaa

Työn tuunaamisen hyödyt työnantajalle
- työntekijöiden työn imu vahvistuu ja työsuoritukset paranevat
- työntekijöillä on paremmat valmiudet toimia työn muutostilanteissa
- työntekijöiden vastuunotto, oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus vahvistuvat
- työntekijöiden työhyvinvointi paranee

Valmennukseen on jatkuva ilmoittautuminen. Tunnukset ovat voimassa 2 kk.

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa työtään ja löytää uutta työn imua sekä innostusta.

Sisältö

Valmennus sisältää seitsemän osiota. Niissä lähestytään työn imua ja työn tuunaamista eri näkökulmista ja erilaisia työn tuunaamisen tapoja kokeillen.
1. Aloitus
2. Tuunaajaksi
3. Voimavarat
4. Kuormitus
5. Mahdollisuudet
6. Esihenkilö
7. Näin tuunaan

Kukin osio koostuu johdatuksesta teemaan, tuunaamistehtävistä sekä päiväkirjatehtävistä. Opittuja asioita sovelletaan omaan työhön ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Yhden osion opiskelu kestää noin tunnin.

Hinta

195,00 EUR + alv 24%

Lisätiedot

Mikäli työpaikallanne on tarve kouluttaa useampi henkilö, pyydä tarjous ryhmällenne ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme tai nettisivujemme kautta.

https://www.ttl.fi/koulutus/tyon-tuunaaminen-verkkovalmennus-tyon-imua/

Telma Rivinoja
Asiantuntija
p. 050 338 6308
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

Telma Rivinoja
Asiantuntija
p. 050 338 6308
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Satu Hiltunen
Koulutuskoordinaattori
p. 050 471 9315
etunimi.sukunimi@ttl.fi