Kirjaudu

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®

Loading Loading...

Ajankohta 30.8.2021 - 30.11.2021
Aika
Kesto 3 päivää
Paikka Espoo
Ilmoittautumisaika 8.8.2021 mennessä


Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät, osaa arvioida niihin liittyviä riskejä sekä saa keinoja edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, sisältäen verkko-opinnot ja käytännön harjoittelun ja kertaus-/näyttöpäivän.

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille, joiden työhön kuuluu perusliikkumisen avustamista sekä potilassiirtoja.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden edetä Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajakoulutukseen.

Suorittamisaika

1. jakso 30.8-31.10.2021 etäopiskelu verkossa
2. jakso 9-10.11.2021 lähiopetus
3. jakso 30.11.2021 näyttö


Sisältö

1) Etäopiskelu verkossa (2 kk)
- Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
- Oman kehon hallinta potilassiirroissa
- Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
- Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
- Teoriaosuuden näyttö muodostuu hyväksyttävästi suoritetuista tehtävistä. (Teoriaosuuden suorittaminen mahdollistaa lähiopiskelujaksolle osallistumisen.).
2) Lähiopiskelu (2 pv)
- Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
- Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
- Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
- Työntekijän oma riskinarviointi
- Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa
- Erityistilanteet ja potilaat koulutettavan kohderyhmän mukaan.
3) Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (vähintään 1 kk)
4) Kertaus + käytännön koe (1 pv). Hyväksytystä suorituksesta myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti®.

Hinta

630,00 EUR + alv 24%

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Paikka

Espoo, Algol Trehab
Karapellontie 6
02611 Espoo

Lisätiedot

Lisätietoja antaa:
Erja Sormunen
Erikoistutkija
p. 030 4741 6016
etunimi.sukunimi@ttl.f

Erja Sormunen
Erikoistutkija
p. 030 4741 6016
erja.sormunen@ttl.fi

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

Erja Sormunen
Erikoistutkija
p. 030 4741 6016
erja.sormunen@ttl.fi

Lisätietoja käytännön järjestelyistä:
Paula Närhinen
Koulutuskoordinaattori
p. 030 4741
paula.narhinen@ttl.fi