Kirjaudu

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta

Loading Loading...

Ajankohta 9.3.2021 - 22.4.2021
Aika
Kesto 2 x 4 tuntia
Paikka Etätoteutus
Ilmoittautumisaika


Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa keskeiset työn psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät, osaa arvioida niiden terveydellistä merkitystä sekä antaa osuvia toimenpidesuosituksia kuormituksen vähentämiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi.

Työterveyshoitajat, -lääkärit ja -psykologit sekä työsuojeluhenkilöstö.

Suorittamisaika

9.3.2021 klo 12.15 - 16.00
22.4.2021 klo 12.15 - 16.00

Sisältö

Psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät, TIKKA-menetelmän käyttö. Luentoja ja käytännön harjoittelua opiskelijoiden omien esimerkkien pohjalta.

Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta etäkoulutuspäivästä sekä välitehtävästä.

Ennakkotehtävä: Yhteinen case – mitä psykososiaalisia voimavara- ja kuormitustekijöitä löydät?

1. Koulutuspäivä 9.3.2021. klo 12.15-16.00

• Mikä työssä kuormittaa? Psykososiaaliset voimavara- ja kuormitustekijät
• Toimialakohtaisia erityispiirteitä
• Välineitä psykososiaalisten voimavara- ja kuormitustekijöiden arviointiin: esimerkiksi TIKKA -menetelmä, kyselyiden käyttö
• Case-työskentely

Välitehtävä: Omat caset - psykososiaalisten voimavara- ja kuormitustekijöiden arviointi

2. Koulutuspäivä 22.4.2021. klo 12.15-16.00

• Psykososiaalisen kuormituksen terveydellisen merkityksen arviointi
• Kuormittumisen arviointi
• Case-työskentely osallistujien esimerkkien pohjalta
• Toimivat toimenpidesuositukset psykososiaalisen kuormituksen hallintaan

Hinta

360,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu sisältää opetuksen sekä sähköisen koulutusmateriaalin.

Lisätiedot

Johanna Välimäki
Työterveyspsykologi
p. 030 474 3179
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Elisa Valtanen
Psykologi
p. 030 474 7549
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Johanna Välimäki
Työterveyspsykologi
p. 030 474 3179
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Elisa Valtanen
Psykologi
p. 030 474 7549
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Yhteyshenkilöt

Johanna Välimäki
Työterveyspsykologi
p. 030 474 3179
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Elisa Valtanen
Psykologi
p. 030 474 7549
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Käytännön järjestelyt ja laskutus:
Liisi Räikkönen, koulutusassistentti
p. 050 514 5367
liisi.raikkonen@ttl.fi