Kirjaudu

Tuura-ohjaajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 28.9.2021 - 3.3.2022
Aika
Kesto yhteensä 15 tuntia + ohjausharjoittelu
Paikka
Ilmoittautumisaika 21.9.2021 16:00 mennessä


Tavoite

Tuura-ohjaajakoulutus antaa valmiuden toimia Tuura-vertaisryhmien ohjaajana. Tuura-vertaisryhmiä ohjataan työpareina. Toinen ohjaaja voi olla joko samasta organisaatiosta tai esimerkiksi työterveyshuollosta.

TUURA on Työterveyslaitoksen kehittämä vertaisryhmämenetelmä mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Sen kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä erityisesti urasiirtymissä. Vaikutusteorian mukaisesti ryhmämenetelmä tähtää osallistujien pystyvyyden tunteen ja vastoinkäymisiin varautumisen vahvistumiseen koskien työuran hallintaa erityisesti muutostilanteissa

Tuura-menetelmä on työpaikalla toteutettava ryhmävalmennus työuransa keskivaiheilla olevien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja työhön liittyvän motivaation vahvistamiseen. Menetelmä kehittää työuran hallintaa ja voimavaroja sekä vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja pitkiä sairauspoissaoloja.

Koulutus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön työelämän mielenterveysohjelmaa.

Henkilöstöhallinnon ammattilaiset, työterveyshuollon asiantuntijat sekä muut työsuojelun tai työhyvinvoinnin parissa työskentelevät.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä verkkotyöpajasta sekä välitehtävästä. Ohjaajakoulutuksen suorittaneet saavat ohjaajan sertifikaatin Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja -menetelmään.

1. Verkkotyöpaja 28.9.2021 klo 12-15.00
2. Verkkotyöpaja 1.10.2021 klo 8.30-11.30
3. Verkkotyöpaja 4.10.2021 klo 12-15.00
4. Verkkotyöpaja 7.10.2021 klo 8.30-11.30
Ohjausharjoittelu + välitehtävä
5. Verkkotyöpaja 3.3.2022 klo 8.30-11.30

Valmennuksen ryhmäkoko on 12 henkilöä.


Ensimmäisen neljän verkkotyöpajan aikana osallistujat tutustuvat valmennussisältöihin, työskentelytapoihin, vaikuttavuustuloksiin ja ohjaajatoimintaan. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. henkilökohtaisten vahvuuksien kartoittaminen, omassa työssä kehittyminen, muutostilanteiden kohtaaminen sekä työ ja muut elämänalueet.

Viimeisessä verkkotyöpajassa osallistujat arvioivat välitehtävänä toteuttamaansa ryhmävalmennusta, omaa ohjaajatyötään ja suunnittelevat menetelmän käytännön toteutusta.

Koulutus pidetään Howspace-oppimisympäristössä.

Hinta

Valmennus on maksuton.

Paikka

verkkovälitteinen valmennus

Lisätiedot

Tuotepäällikkö Nina Panganniemi, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2962
Erityisasiantuntija Kirsi Luokkala, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2312

Käytännön järjestelyt:
Koulutusassistentti Liisi Räikkönen, puh. 050 514 5367

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi

https://www.ttl.fi/tyoelaman-mielenterveysohjelma-kaynnistyy%E2%80%AF/

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilöt

Tuotepäällikkö Nina Panganniemi, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2962
Erityisasiantuntija Kirsi Luokkala, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2312

Käytännön järjestelyt:
Koulutusassistentti Liisi Räikkönen, puh. 050 514 5367

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi

Tulosta (PDF)