Kirjaudu

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta

Loading Loading...

Ajankohta 13.12.2021 - 17.1.2022
Aika
Kesto 2 x 4 tuntia
Paikka Etätoteutus
Ilmoittautumisaika


Esittely

Koulutuksessa perehdytään psykososiaalisten voimavara- ja
kuormitustekijöiden arvioinnin prosessiin ja menetelmiin. Aihetta
käsitellään käytännönläheisesti, alustuksien ja opiskelijoiden omien
esimerkkien pohjalta.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa keskeiset työn psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät, osaa arvioida niiden terveydellistä merkitystä sekä antaa osuvia toimenpidesuosituksia kuormituksen vähentämiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi.

Työterveyshoitajat, -lääkärit ja -psykologit sekä työsuojeluhenkilöstö.

Suorittamisaika

1. koulutusjakso 13.12.2021 klo 12.00 - 16.00
2. koulutusjakso 17.1.2022 klo 12.00 - 16.00

Sisältö

Psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät, TIKKA-menetelmän käyttö. Luentoja ja käytännön harjoittelua opiskelijoiden omien esimerkkien pohjalta.

Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta etäkoulutuspäivästä sekä välitehtävästä.

Ennakkotehtävä: Yhteinen case – mitä psykososiaalisia voimavara- ja kuormitustekijöitä löydät?

1. Koulutuspäivä 13.12.2021. klo 12.00 - 16.00

• Mikä työssä kuormittaa? Psykososiaaliset voimavara- ja kuormitustekijät
• Toimialakohtaisia erityispiirteitä
• Välineitä psykososiaalisten voimavara- ja kuormitustekijöiden arviointiin: esimerkiksi TIKKA -menetelmä, kyselyiden käyttö
• Case-työskentely

Välitehtävä: Omat caset - psykososiaalisten voimavara- ja kuormitustekijöiden arviointi

2. Koulutuspäivä 17.1.2022 klo 12.00 - 16.00

• Psykososiaalisen kuormituksen terveydellisen merkityksen arviointi
• Kuormittumisen arviointi
• Case-työskentely osallistujien esimerkkien pohjalta
• Toimivat toimenpidesuositukset psykososiaalisen kuormituksen hallintaan

Hinta

360,00 EUR + alv 24%
Osallistumismaksu sisältää opetuksen sekä sähköisen koulutusmateriaalin.

Lisätiedot

Heli Hannonen
Työterveyspsykologi
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Tiina Koivisto
Työterveyspsykologi
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Heli Hannonen
Työterveyspsykologi
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Tiina Koivisto
Työterveyspsykologi
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Yhteyshenkilöt

Heli Hannonen
Työterveyspsykologi
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Tiina Koivisto
Työterveyspsykologi
p. 030 4741 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Käytännön järjestelyt ja laskutus:
Liisi Räikkönen, koordinaattori
p. 050 514 5367
liisi.raikkonen@ttl.fi