Kirjaudu

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op), Tampere, hakuaika 16.8.-30.9.2021

Loading Loading...

Ajankohta 11.1.2022 - 16.6.2022
Aika
Kesto 14 koulutuspäivää, 15 opintopistettä
Paikka Tampere
Ilmoittautumisaika 16.8.2021 - 30.9.2021


Tavoite

Osallistuja hankkii perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuaan koulutuksen osallistuja kykenee tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä.

Osallistuja osaa tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi. Osallistuja osaa toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen. Hän osaa yhteistyössä muiden kanssa kehittää työnsä vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Työterveyshuollossa aloittaneet ja alalle aikovat lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja psykologit. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen työssä, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu asiakastoimipaikalle, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työpaikan hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista koulutusta (lähi- ja etäkoulutus) on neljäsosa (14 koulutuspäivää) ja kolme neljäsosaa etäopiskelua. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Verkko-oppimisympäristössä suoritetaan itsenäisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoja sekä kehittämistehtävä. Moodle avataan noin kuukautta ennen ensimmäisen koulutusjakson alkamista oppimistehtävien suorittamista varten.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Koulutuspäivien ajankohdat ovat:

1. koulutusjakso: 11.-12.1.2022 – lähikoulutus, Technopolis Tampere
2.1. koulutusjakso: 8.-10.2.2022 – etäkoulutus, Teams
2.2. koulutusjakso: 29.-31.3.2022 – lähikoulutus, Technopolis Tampere
3. koulutusjakso: 10.-12.5.2022 – etäkoulutus, Teams
4. koulutusjakso: 14.-16.6.2022 – lähikoulutus, Technopolis Tampere

Hinta

3950,00 EUR + alv 0%
Hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sekä ohjelmaan merkityt kahvitarjoilut.

Paikka

Työterveyslaitos, Tampere
Kalevantie 2 (Technopolis Yliopistonrinne)
33100 Tampere

Lisätiedot

Helena Särkänlahti
tuotepäällikkö
p. 043 824 4044
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Kati Oksoki
Koulutuskoordinaattori
p. 046 850 5081
etunimi.sukunimi@ttl.fi

http://www.ttl.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuoltoon_patevoittava_koulutus/Sivut/default.aspx

Yhteyshenkilöt

Helena Särkänlahti
tuotepäällikkö
p. 043 824 4044
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Kati Oksjoki
koulutuskoordinaattori
p. 046 850 5081
etunimi.sukunimi@ttl.fi