Kirjaudu

Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus (15 op), Oulu, hakuaika 16.8.-22.10.2021.

Loading Loading...

Ajankohta 25.1.2022 - 8.9.2022
Aika
Kesto 14 koulutuspäivää, 15 opintopistettä
Paikka Oulu
Ilmoittautumisaika 16.8.2021 - 22.10.2021


Tavoite

Osallistuja hankkii perusvalmiudet toimia työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan tehtävissä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä toteuttaen sekä työpaikan hyvinvointia edistäen ja tukien. Suoritettuaan koulutuksen osallistuja kykenee tunnistamaan ja arvioimaan työssä, työympäristössä ja työyhteisössä työntekijän työkykyä ja terveyttä tukevia sekä niitä vaarantavia tai haittaavia tekijöitä.

Osallistuja osaa tehdä ehdotuksia työn, työympäristön, työjärjestelyjen ja työyhteisön kehittämiseksi sekä vaaratekijöiden poistamiseksi. Osallistuja osaa toimia moniammatillisen työterveyshuollon tiimin jäsenenä ja ymmärtää monitieteisen yhteistyön merkityksen. Hän osaa yhteistyössä muiden kanssa kehittää työnsä vaikuttavuutta, arviointia ja seurantaa.

Työterveyshuollossa aloittaneet ja alalle aikovat lääkärit, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja psykologit. Mikäli hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintakriteerinä käytetään työskentelyaikaa työterveyshuollossa. Tarkistamme valittujen opiskelijoiden pohjakoulutuksen Valviran Terhikki-rekisteristä.

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat asiantuntijuus työterveyshuollossa, työkykyä ja terveyttä tukevien sekä niitä vaarantavien tai haittaavien tekijöiden tunnistaminen työssä, työpaikkaselvitys ja toiminnan suunnittelu asiakastoimipaikalle, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työpaikan hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, joista koulutusta (lähi- ja etäkoulutus) on neljäsosa (14 koulutuspäivää) ja kolme neljäsosaa etäopiskelua. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisalustaa. Verkko-oppimisympäristössä suoritetaan itsenäisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen jaksoja sekä kehittämistehtävä. Moodle avataan noin kuukautta ennen ensimmäisen koulutusjakson alkamista oppimistehtävien suorittamista varten.

Koulutukseen on hakumenettely. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään tieto valinnasta erikseen noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Koulutuspäivien ajankohdat ovat:

1. koulutusjakso: 25.-26.1.2022 – lähikoulutus, Työterveyslaitos Oulu
2.1. koulutusjakso: 22.-24.2.2022 – etäkoulutus, Teams
2.2. koulutusjakso: 5.-7.4.2022 – lähikoulutus, Työterveyslaitos Oulu
3. koulutusjakso: 17.-19.5.2022 – etäkoulutus, Teams
4. koulutusjakso: 6.-8.9.2022 – lähikoulutus, Työterveyslaitos Oulu

Hinta

3950,00 EUR + alv 0%
Hinta sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sekä ohjelmaan merkityt kahvitarjoilut.

Paikka

Työterveyslaitos, Koulutuskeskus
Hoitajanrinne 1
90220 Oulu

Lisätiedot

Eija Mäenpää-Moilanen
Erityisasiantuntija
p. 050 364 3159
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Maarit Kamppuri
koulutuskoordinaattori
p. 046 923 3748
etunimi.sukunimi@ttl.fi

http://www.ttl.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuoltoon_patevoittava_koulutus/Sivut/default.aspx

HAE KOULUTUKSEEN

Yhteyshenkilöt

Eija Mäenpää-Moilanen
erityisasiantuntija
p. 050 364 3159
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Maarit Kamppuri
koulutuskoordinaattori
p. 046 923 3748
etunimi.sukunimi@ttl.fi