Kirjaudu

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille - Kevät 2022

Loading Loading...

Ajankohta 14.2.2022 - 23.3.2022
Aika
Kesto 3 opetuspäivää
Paikka Helsinki
Ilmoittautumisaika 30.1.2022 mennessä


Tavoite

Osallistuja hankkii valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana työterveyshuollossa.

Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toimivat puhe- ja ravitsemusterapeutit, työhygieenikot sekä ergonomian, tekniikan alan, työnäkemisen, liikunnan ja sosiaalialan asiantuntijat.

Työterveyshuollon asiantuntijoille tarkoitettuun pätevöittävään koulutukseen hakeutuvien pohjakoulutusvaatimukset ovat:

- Työhygienian asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopistettä työhygienian erityisosaamisalueisiin liittyviä opintoja. Työhygieenisiä mittauksia tekevällä mittaushygieenikolla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto ja koulutusta mittauksen kohteena olevien altisteiden mittaamiseen.
- Ergonomian asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto (pääaineena ergonomia tai vastaavat opinnot)
- Teknisten alojen asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto.
- Työnäkemisen asiantuntijalla tulee alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto.
- Puheterapian asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto.
- Ravitsemuksen asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto.
- Liikunnan asiantuntijalla tulee olla alan soveltuva korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto.
- Sosiaalialan asiantuntijalla tulee olla sosiaalialan tai kuntoutuksen korkeakoulu-, tai muu vastaava alan aikaisempi ammatillinen tutkinto tai muun kuin sosiaali- tai kuntoutusalan tehtävään soveltuva tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus työikäisten sosiaalivakuutuksen tai kuntoutuksen tehtävistä sekä sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen täydennyskoulutusopintoja.

Jos sinä mietit onko pohjakoulutuksesi soveltuva tähän koulutukseen, niin olethan yhteydessä Eija Mäenpää-Moilaseen.

Työterveyshuollon asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksen on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa: Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työterveyshuollon täydennyskoulutus. STM. Julkaisuja 2016:10.

Suorittamisaika

Koulutus toteutetaan

koulutusjaksot: 14. - 15.2.2022 ja 24.3.2022.

Ennen ensimmäistä jaksoa ja jaksojen välillä on lisäksi etätyöskentelyä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Sisältö

Koulutuksen sisältö
• Työterveyshuollon toimintaympäristö
• Hyvä työterveyshuoltokäytäntö
• Työn vaikutus terveyteen ja työkykyyn / työhyvinvointiin
• Korvauskäytännöt työterveyshuollossa
• Asiantuntijoiden rooli työterveyshuollossa
• Työelämään soveltuva oppimistehtävä

Koulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuollon koulutusta, jota edellytetään kaikilta työterveyshuollon asiantuntijatehtävissä toimivilta. Koulutuksessa perehdytään työterveyshuollon toimintaan ja asiantuntijoiden tehtäviin. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetusjaksosta sekä aiheeseen liittyvästä oppimistehtävästä ja itsenäisestä opiskelusta.

Ensimmäinen koulutusjakso on 14. -15.2.202 ja toinen koulutusjakso on 24.3.2022. Koulutusjaksot järjestetään tämän hetken (syyskuu 2021) tiedon mukaisesti verkkovälitteisesti.

Hinta

1150,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksu sisältää opetuksen, sekä koulutusmateriaalin.

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua kolme viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi kolme päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti koulutusinfo@ttl.fi.

Paikka

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41b
00250 Helsinki

Lisätiedot

Eija Mäenpää-Moilanen
Erityisasiantuntija
p. 030 474 6011
etunimi.sukunimi@ttl.fi


Erityisasiantuntija Eija Mäenpää-Moilanen.HAE KOULUTUKSEEN

Yhteyshenkilöt

Eija Mäenpää-Moilanen
Erityisasiantuntija
p. 030 474 6011
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Käytännön järjestelyt
Tomi Tietäväinen
koulutuskoordinaattori
etunimi.sukunimi@ttl.fi