Kirjaudu

Tuura-ohjaajakoulutus, helmikuu

Loading Loading...

Ajankohta 15.2.2022 - 25.8.2022
Aika
Kesto yhteensä 15 tuntia + ohjausharjoittelu aikavälillä 15.2.-25.8.2022
Paikka
Ilmoittautumisaika 8.2.2022 16:00 mennessä


Esittely

Tuura on Työterveyslaitoksen kehittämä vertaisryhmämenetelmä mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Koulutukseen osallistumisen jälkeen voit toimia Tuura-vertaisryhmien ohjaajana. Ryhmiä ohjataan työpareina, toinen ohjaaja voi olla joko samasta organisaatiosta tai esimerkiksi työterveyshuollosta. Tuuran kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä erityisesti urasiirtymissä.

Tavoite

Tuura koulutuksen jälkeen saat valmiuden toimia Tuura-menetelmä-ohjaajana. Ryhmävalmennukset on suunnattu työuransa keskivaiheilla olevien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja työhön liittyvän motivaation vahvistamiseen. Menetelmä kehittää työuran hallintaa ja voimavaroja sekä vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja pitkiä sairauspoissaoloja.

Koulutuksen kohderyhmänä on henkilöstöhallinnon ammattilaiset, työterveyshuollon asiantuntijat sekä muut työsuojelun tai työhyvinvoinnin parissa työskentelevät.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää:

1. Koulutuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että osallistujalla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin työpajoihin verkon välityksellä.

2. Kyseessä on kouluttaja koulutus (train the trainer), joten on tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus ohjata ryhmiä omassa organisaatiossaan. Ryhmien ohjaaminen tehdään työparin kanssa, joka voi olla työterveyshuollosta tai omasta organisaatiosta.

3. Koulutus on vuorovaikutteista, joten osallistuakseen osallistuja tarvitsee rauhallisen tilan, jossa pystyy puhumaan ja käyttämään tietokoneen kameraa. Mikäli organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydämme jokaista osallistumaan omalla tietokoneella/tabletilla tai mobiililaitteella (eri huoneissa), sillä osallistujia jaetaan työpajassa pienryhmiin.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä verkkotyöpajasta sekä välitehtävästä. Ohjaajakoulutuksen suorittaneet saavat ohjaajan sertifikaatin Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja -menetelmään.

1. Verkkotyöpaja 15.2. klo 12-15
2. Verkkotyöpaja 18.2. klo 9-12
3. Verkkotyöpaja 22.2. klo 9-12
4. Verkkotyöpaja 24.2. klo 12-15
Ohjausharjoittelu + välitehtävä
5. Verkkotyöpaja 25.8. klo 12-15

Ensimmäisen neljän verkkotyöpajan aikana osallistujat tutustuvat valmennussisältöihin, työskentelytapoihin, vaikuttavuustuloksiin ja ohjaajatoimintaan. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. henkilökohtaisten vahvuuksien kartoittaminen, omassa työssä kehittyminen, muutostilanteiden kohtaaminen sekä työ ja muut elämänalueet.

Viimeisessä verkkotyöpajassa osallistujat arvioivat välitehtävänä toteuttamaansa ryhmävalmennusta, omaa ohjaajatyötään ja suunnittelevat menetelmän käytännön toteutusta. Koulutus pidetään Howspace-oppimisympäristössä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Paikka

verkkovälitteinen koulutus

Lisätiedot

TUURA on Työterveyslaitoksen kehittämä vertaisryhmämenetelmä mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Sen kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä erityisesti urasiirtymissä. Vaikutusteorian mukaisesti ryhmämenetelmä tähtää osallistujien pystyvyyden tunteen ja vastoinkäymisiin varautumisen vahvistumiseen koskien työuran hallintaa erityisesti muutostilanteissa.

Koulutus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön työelämän mielenterveysohjelmaa.

Lisätietoa antavat:

Telma Rivinoja
erityisasiantuntija
puh. 050 338 6308

Mervi Ruokolainen
erikoistutkija
puh. 050 522 3203

Käytännön järjestelyt:
Liisi Räikkönen
Koordinaattori
puh. 050 514 5367

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi

https://www.ttl.fi/tyoelaman-mielenterveysohjelma-kaynnistyy%E2%80%AF/

TÄYNNÄ, ilmoittaudu jonoon

Yhteyshenkilöt

Mervi Ruokolainen
erikoistutkija
puh. 050 522 3203

Telma Rivinoja
erityisasiantuntija
puh. 050 338 6308

Käytännön järjestelyt:
Liisi Räikkönen
Koordinaattori
puh. 050 514 5367

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi

Tulosta (PDF)