Logga in

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp) hösten 2022, Helsingfors. Ansökningstid 9.6.2021 – 31.8.2022

Loading Loading...

Datum 27.10.2022 - 31.3.2023
Tidpunkt
Längd 14 närundervisningsdagar, 15 studiepoäng
Plats Helsingfors
Anmälan 9.6.2021 - 31.8.2022


Målsättning

Deltagaren får beredskap att fungera enligt god företagshälsovårdspraxis för att främja och stöda arbetsplatsens välbefinnande i arbete samt behörighet att verka som yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården.

Utbildningen ger deltagaren färdigheter att känna igen de resurser, centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och kan utvärdera deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan.

Deltagaren kan ge åtgärdsförslag för att utveckla arbetet, arbetsmiljön, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapen samt elimineringen av riskfaktorer. Deltagaren internaliserar ett multidisciplinärt och multiprofessionellt sätt att arbeta inom företagshälsovården.

Deltagaren kan i samarbete med andra utvärdera och utveckla sin egen verksamhet och dess verkningsfullhet.

Kursen är avsedd för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsovård.

Om det finns mer sökande än studieplatser, använder vi arbetserfarenhet inom företagshälsovården som urvalskriterium. Vi kontrollerar uppgifterna om sökandes yrkesrättigheter i Valviras Terhikki-register.

Schemalägga

1. undervisningsperiod: 27-28.10.2022
(Tid för personligt samtal reserveras 1. – 3.11.2022)
2.1. undervisningsperiod: 14-16.12.2022
2.2. undervisningsperiod: 11-13.1.2023
3. undervisningsperiod: 15-17.2.2023
4. undervisningsperiod: 29-31.3.2023

Innehåll

Utbildningens centrala innehåll är att
• känna till ansvarsområdet som yrkesperson och sakkunnig inom företagshälsovården och företagshälsovårdssamarbetet,
• känna igen de resurser som stöder hälsan och arbetsförmågan samt de centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna som kan förorsaka men, skada eller sjukdom
• känna igen centrala arbetsrelaterade sjukdomar, åkommor och yrkessjukdomar,
• behärska arbetsplatsutredning och kunna upprätta en verksamhetsplan för företagshälsovården i samarbete med arbetsplatsen, att upprätthålla och främja hälsa samt arbets- och funktionsförmåga på verksamhetens alla nivåer.

Omfattning

Utbildningen bildar en helhet på femton studiepoäng (15 sp). I utbildningen ingår 14 undervisningsdagar, som fördelas på fem undervisningsperioder.

Tre fjärdedelar av helheten består av distansstudier.

Lärportalen Moodle används inom utbildningen. Distansstudierna via lärportalen inkluderar såväl självständiga uppgifter som uppgifter i grupp samt utvecklingsarbete.

Undervisning

Undervisningen sker i Helsingfors
Arbetshälsoinstitutet
Topeliusgatan 41
00250 Helsingfors

1. undervisningsperiod: 27-28.10.2022
(Tid för personligt samtal reserveras 1. – 3.11.2022)
2.1. undervisningsperiod: 14-16.12.2022
2.2. undervisningsperiod: 11-13.1.2023
3. undervisningsperiod: 15-17.2.2023
4. undervisningsperiod: 29-31.3.2023

Pris

3950,00 EUR + mOMS 0%
Utbildningens pris fastställs 1/2022.

(Utbildningens pris år 2021
3950,00 EUR + moms 0%)

I priset ingår undervisning, föreläsningsmaterial i elektronisk form och kaffe/te-servering med mellanmål enligt programmet.

Plats

Arbetshälsoinstitutet
Topeliusgatan 41 b
00250 Helsingfors

Tilläggsinformation

Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi

Helena Nyman
Specialexpert
tel. 050 576 2761
fornamn.efternamn@ttl.fi


Fakturering och övriga arrangemang:
koulutusinfo@ttl.fi

https://www.ttl.fi/sv/utbildning/behorighetsivande-utbildning/

Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi

Helena Nyman
Specialexpert
tel. 050 576 2761
fornamn.efternamn@ttl.fi

Anmälan

Mer information

Owe Österbacka
Specialexpert
tel. 043 824 3768
förnamn.efternamn@ttl.fi

Helena Nyman
Specialexpert
tel. 050 576 2761
fornamn.efternamn@ttl.fi

Fakturering och övriga arrangemang:
koulutusinfo@ttl.fi

Print (PDF)