Logga in

Narkotikatestning inom företagshälsovården

Loading Loading...

Datum 11.11.2021
Tidpunkt
Längd 1 dag
Plats Distansutbildning
Anmälan senast 10.11.2021


Målsättning

Fortbildningens syfte är att bidra med utökad kunskap gällande narkotikatestning för arbetssökande och personer i arbetslivet och god praxis kring denna verksamhet. Den övergripande målsättningen är att främja drogfria arbetsplatser och genom utökad kunskap stöda aktivt ingripande vid rusmedelsanvändning samt att reducera de skadliga hälsoeffekterna av rusmedel.​

Fortbildningen riktar sig till de hälsovårdare som deltar i narkotikatestning inom företagshälsovården, läkare som tolkar testresultat och utfärdar intyg inom företagshälsovården samt den personal som utför provtagning.

Innehåll

Fortbildningen fokuserar på den lagstiftning som berör narkotikatestning, provtagning, analys, tolkning av och information om testresultatet samt utfärdande av intyg. Du får också generell information om förekomsten av skadlig rusmedelsanvändning och olika sätt att ingripa. Förutom föreläsningar ingår arbete med olika fallstudier. ​

Pris

350,00 EUR + mOMS 24%
Föreläsningsmaterialet samt additionellt material
som hänför sig till temat blir tillgängligt via
den webbaserade Howspace plattformen under
utbildningsdagens gång.

Plats

Teams / Howspace plattform Distansutbildning

Tilläggsinformation

Genomförande

Efter anmälan, får du inför fortbildningsdagen en länk till Howspace plattformen per e-post. Howspace innehåller din personliga Teams -länk till fortbildningsdagen och här laddas presentationsmaterialet ner under dagen och additionellt material i anslutning till dagens teman.


Mer information

Owe Österbacka
Specialexpert
E-post owe.osterbacka@ttl.fi
Tel. 043 824 3768

Sari Wuolijoki
Specialist inom företagshälsovård
E-post sari.wuolijoki@ttl.fi
Tel. 043 8247366

Praktiska arrangemang:
Satu Hiltunen
Utbildningskoordinator
E-post satu.hiltunen@ttl.fi
Tel. 050 471 9315