Logga in

Förebyggande av allergier i växthusarbete

Loading Loading...

Datum 14.10.2021
Tidpunkt 15:00 - 16:30
Längd
Plats
Anmälan


Beskrivning

För vilka orenheter blir man exponerad för i tomat- och gurkväxthus och hurdana hälsorisker innebär de? Kan man förebygga hälsoriskerna vid växthusarbete, och hur gör man det?
Under webinariet presenterar vi resultaten från Arbetshälsoinstitutets nya undersökning
(Biologisk bekämpning i växthus – allergi, exponering och förebyggande av dem), till exempel förekomst av allergier i växthusarbete samt exponeringsnivåer och förebyggande åtgärder.
Under webinariet får du höra projektets huvudresultat. Dessutom presenterar vi de nya, nedladdningsbara anvisningarna för arbetsgivare, arbetstagare och företagshälsovården. Med hjälp av dessa praktiska anvisningar kan de olika aktörerna samarbeta för att befrämja arbetsförmågan och välmåendet i denna viktiga bransch


Webinariet ska arrangeras på finska och svenska:
Suomenkielinen tilaisuus, tiistai 5.10 klo 15-16.30 Lue lisää
Webinarium på svenska, torsdag 14.10. kl. 15-16.30

Välkommen att lyssna på och diskutera om förebyggande av hälsorisker i växthusarbete!

För ytterligare information se www.ttl.fi/kasvihuonetyo och
Arbetshälsoinstitutet utreder risken för allergier vid arbete i växthus - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Webinariet är speciellt riktat till växthusföretagare, växthusarbetare, arbetarskyddsförvaltningen, företagshälsovården och arbetarskyddsmyndigheterna.

Innehåll

Inledning, kl. 15-16

Presentation av växthusprojektet
Katri Suuronen, senior specialist, Arbetshälsoinstitutet

Allergi vid arbete i växthus
Irmeli Lindström, läkare, specialist i lungsjukdomar, Arbetshälsoinstitutet

Arbetsförhållanden i växthus
Milja Koponen, Katri Suuronen, senior specialist, Arbetshälsoinstitutet

Anvisningar för arbetsplatser och företagshälsovård
Pirjo Hölttä, läkare, specialist i företagshälsovård, Arbetshälsoinstitutet

Diskussion, kl. 16-16.30

Pris

Utbildningen är avgiftsfri och den spelas in. Bandinspelningen sänds till deltagarna i webinariet och den är tillgänglig under två veckor.

Mer information

Katri Suuronen
senior specialist
Arbetshälsoinstitutet

De tekniska arrangemangen:
Satu Hiltunen
Utbildningskoordinator
Arbetshälsoinstitutet

Tel. 030 4741 (växel)
förnamn.efternamn@ttl.fi